Inscripció soci/sòcia d’Amṛta Associació d’Art

Amṛta és una entitat sense ànim de lucre dedicada a la investigació i gestió cultural, així com a la producció i difusió d’esdeveniments artístics. L’associació té per objectiu la promoció de les arts i el patrimoni cultural, el recolzament a les activitats d’educació i formació artística dins del marc de la diversitat, la participació i la transformació social.

Totes les sòcies i socis de l’entitat poden participar en la presa de decisions, en les assemblees, i en els diferents projectes que desenvolupem anualment.
Som una entitat molt diversa on tothom, sigui quina sigui la seva formació o coneixements hi és benvingut, ja que la diversitat és riquesa. Alhora, fent-
vos sòcies i socis estareu recolzant econòmicament els projectes de l’entitat, fet imprescindible per poder-los tirar endavant. I si teniu temps i
ganes doncs també podreu participar en el seu desenvolupament, tot formant part de les comissions o projectes que més encaixin amb els
vostres interessos i disponibilitat.

L’aportació dels i les sòcies estàndard s’estableix en una quota única d’1€ que s’haurà d’abonar a la recepció d’Amrta, si bé en el formulari d’inscripció trobareu l’opció de modificar aquesta quantitat en el sentit que cregueu convenient d’acord amb les vostres possibilitats.

Alta socio


La cessió d’aquestes dades representa l’autorització a l’entitat Amrta que tracti les dades, d’acord amb el que disposen la Llei 15/1999 de 13 de desembre i la Llei 34/2002 d’11 de juliol i les Directives 95/46/CE i 2000/31/C, dins de l’àmbit propi de l’entitat Amrta per a poder dur a termes les funcions que té encomandes segons el seu Estatut, així com per a que les pugui cedir a aquelles entitats públiques i privades a les que hi estigui obligat per imperatiu legal o per donar compliment a les seves funcions, amb les que tingui prèviament concert o contracte regulador de transferència de dades de caràcter personal sobre persones. A més, i de conformitat amb la llei de protecció de dades de caràcter personal (“LOPD”) anteriorment esmentada, l’informen que les dades que voluntàriament ens faciliti mitjançant aquest formulari seran incorporades al fitxer «Registre socis i sòcies del Amrta”, propietat de l’entitat Amrta. En qualsevol cas, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades dirigint un correu electrònic a info@amrta.org